Funktionserhalt Spelsberg

Elektrisch functiebehoud

Verbinden | Aftakken | Verdelen

Brandbeveiligingsproducten van Spelsberg

In geval van brand voorkomen alleen absoluut betrouwbare producten verspreiding van de brand en garanderen de veilige werking voor het redden van relevante installaties in gebouwen en tunnels, zoals b.v. noodverlichtingen en rookafvoerinstallaties in vlucht- en reddingsroutes. Als toonaangevende fabrikant van hoogwaardige kabelaftak- en verbindingsdozen alsook van robuuste modulaire verdelers voor de opbouw is Spelsberg bijzonder gekwalificeerd voor de ontwikkeling van oplossingen voor de brandbeveiliging in deze productgebieden. 

Bij de productie van de WKE-brandbeveiligingsartikelen gebruikt de onderneming uitsluitend hoogwaardige, hitte- en brandwerende materialen van gerenommeerde fabrikanten. Alle WKE kabelaftak- en verbindingsdozen evenals de WKE-AK modulaire verdelers bieden in geval van brand elektrisch functiebehoud tussen 30 en 90 minuten (E30 tot E90).

Ze zijn niet alleen conform DIN 4102-12 getest, voor deze producten zijn ook de controlecertificaten van de VDE evenals de bewijzen van algemene bouwinspecties aanwezig. Alleen op die manier is naast de wettelijk vereiste brandbeveiliging ook de elektrische veiligheid conform VDE gewaarborgd.

Functiebehoud redt levens

E30 - E90 kenmerken de minimale duur van het functiebehoud van elektrische systemen

Garantie van functiebehoud gedurende

minimaal 30 minuten, b.v. voor:
  • Brandmeldinstallaties
  • Akoestische installaties
  • Noodverlichtingen
  • Liften met evacuatieschakeling
  • om te waarschuwen, vluchten en/of redden

Garantie van functiebehoud gedurende

minimaal 90 minuten, b.v. voor:
  • Drukverhogingsinstallaties voor de bluswatervoorziening
  • Rook- en warmteafvoersystemen
  • Brandweerliften voor het blussen en/of bergen

Voorselectie voor uw toepassing

Bij de productie van de WKE-brandbeveiligingsartikelen gebruikt de onderneming uitsluitend hoogwaardige, hitte- en brandwerende materialen van gerenommeerde fabrikanten. In de volgende tabel vindt u in het overzicht de systemen van Spelsberg volgens hun eigenschappen en aansluitdoorsnede:

Eigenschappen

E30

E60

E90

IP66, IP67
IK09

Rapid-Box
hoogbouw, tunnels

IP66
IK09

WKE 200-400
hoogbouw, tunnels
Niet beschikbaarNiet beschikbaar

IP66, IP67
IK07

WKE 54
hoogbouw, tunnels

IP54, IP65
IK05

WKE 2-5 DUO
hoogbouw

IP54, IP65
IK05

WKE 2-5
hoogbouw

Aansluit-
doorsnede   

E30

E60

E90

2,5² - 50²

Rapid-Box

1,5² - 35²

WKE 200-400Niet beschikbaarNiet beschikbaar

1,5² - 16²

WKE 54
WKE 4, WKE 5
WKE 4 Duo, WKE 5 Duo

1,0² - 10²

WKE 3, WKE 4
WKE 4 Duo, WKE 5 Duo

0,5² - 6²

WKE 2-5
WKE 2 Duo, WKE 3 Duo
WKE 4 Duo

Overige technische informatie

Omdat ondanks de grootste veiligheidsmaatregelen branden nooit volledig uitgesloten kunnen worden, kunnen de eisen aan het materiaal en de installatie nooit hoog genoeg zijn. Het programma van Spelsberg biedt planners, exploitanten en installateurs optimale kwaliteit als het om essentieel functiebehoud gaat. Want de kabelaftakdozen, verbindingsdozen en modulaire verdelers van Spelsberg zijn onderdeel van het veiligheidsconcept van gebouwen in de hele wereld. Ze beschermen de gevoelige elektronica tegen brand, hitte, rook en vocht. Getest, bewezen, betrouwbaar.

Op het gebied van het functiebehoud is het erg belangrijk, de technische informatie tot in het detail te kennen.

Daarom hebben we onze technische informatie voor u overzichtelijk verwerkt.