Aanpassing Privacy Statement

Het is zeker geen verrassing voor u: ook Spelsberg verwerkt uw persoonsgegevens. Dat doen we niet zomaar, uw privacy is uiteraard belangrijk voor ons. Volgens de wetgeving van de AVG heeft u het recht om te weten hoe Spelsberg uw persoonsgegevens gebruikt, opslaat en beschermt. Wij hebben naar aanleiding van de AVG ons Privacy Statement aangepast. Hier kunt u onder andere nalezen:

- Welke gegevens wij verwerken

- Met welke doeleinden wij de gegevens verwerken

- Hoe wij met bewaarde gegevens omgaan

- Welke cookies wij gebruiken

- Welke rechten u heeft m.b.t. de opgeslagen gegevens

Mocht u het niet eens zijn met de verwerking van uw persoonsgegevens door Spelsberg, dan laat het ons graag weten via infonospam-spelsberg.nl, dan verwijderen wij uw gegevens zo spoedig mogelijk.