Netwerkvormen volgens DIN VDE 0100-310

Een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende netwerktypes in de context van de veiligheidsbeoordeling. De verschillen hebben betrekking op het aantal stroomvoerende geleiders en aardingspunten.

De netwerktypes zijn de volgende:

  • TN netwerken

  • TT netwerken

  • IT netwerken

T = Terra (Latijn voor aarde)
N = Neutral
I = Isolation
S = Séparé (Frans voor gescheiden)
C = Combiné (Frans voor gecombineerd)

Het neutrale punt van de bron wordt direct in het TN netwerk geaard. De lichamen van de aangesloten toestellen worden aangesloten aan het neutrale punt van het netwerk via een aardingsgeleiding.