Privacy Policy

In dit privacy statement leggen wij uit hoe Spelsberg de gegevens van personen verwerkt, opslaat en beschermt. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) omvat een persoonsgegeven elke informatie die het mogelijk maakt een individu te identificeren. 

Uw privacy is uiteraard belangrijk voor ons. We gaan zorgvuldig met alle persoonsgegevens om die u via onze website, via e-mail of op andere wijze aan ons verstrekt. Wanneer we persoonsgegevens van u ontvangen, gaan we ervan uit dat u ons privacy statement hebt gelezen en dat u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken. U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Echter kunnen we bepaalde diensten niet of niet optimaal zonder uw gegevens uitvoeren. 

Spelsberg B.V., gevestigd aan

De Hammen 22
5371 MK Ravenstein, 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Spelsberg B.V.
Hanna Grohmann
De Hammen 22
5371 MK Ravenstein

Telefoon: +31 (0)486 820 998
E-mail: infonospam-spelsberg.nl
Website: www.spelsberg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spelsberg B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Verwerken van gegevens bij gebruik van de website

Elke keer als u onze website bezoekt, registreert ons systeem automatisch de volgende gegevens van uw computer:

 • Type en versie browser
 • Besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Naam van de host van de computer 
 • Tijdstip aanvraag server
 • IP-adres

Deze gegevens worden alleen voor statistieke doeleinden en ter verbetering van de website opgeslagen. Ze kunnen niet aan een natuurlijke persoon gekoppeld worden. 

Spelsberg B.V. bewaart deze gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld: zolang de website voor gebruik beschikbaar wordt gemaakt. Gegevens in logfiles worden maximaal 7 dagen opgeslagen. 


Persoonsgegevens van kinderen 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spelsberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Grondslagen die van toepassing zijn:

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Spelsberg B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afleveren van bestelde goederen en diensten
 • Afhandelen van uw betaling
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Verwerking van een account aanvraag op de website
 • Beantwoorden van een aanvraag via het contactformulier op de website


Geautomatiseerde besluitvorming 

Spelsberg B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spelsberg B.V.) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spelsberg B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

Spelsberg B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spelsberg B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan bedrijven buiten de EU en zijn in de toekomst ook niet van plan om dit te doen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spelsberg B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Spelsberg B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

De cookies gaan de volgende gegevens opslaan en doorgeven:

 • Details over de computer
 • Details over de browser 
 • Gebruikte zoekmachine
 • Besturingssysteem
 • Gebruikte link
 • Gebruikte zoekterm

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Daardoor worden de volgende gegevens doorgegeven:

 • Verblijfsduur op de website (geanonimiseerd)
 • Bekeken webpagina’s (geanonimiseerd)
 • Datum van het eerste bezoek
 • Tijdstip van de weergave en het verlaten van de website


Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gebruik van Google Analytics en Piwik:

Op onze website gebruiken wij Google Analytics, de analyse dienst van Google voor statistieken over het surfgedrag van internetgebruikers. De gegevens worden met behulp van cookies opgeslagen. Daarvoor wordt het IP-adres overgedragen maar niet met andere gegevens van Google gecombineerd. 

Voor dezelfde doeleinden maken wij ook gebruik van de analyse dienst Piwik. Met behulp van cookies wordt informatie over uw sufgedrag en uw geanonimiseerde IP-adres opgeslagen.

 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet met gebruikt worden voor de analyse.

Diensten van derden:

Op onze website worden onderdelen van derden getoond, zoals bijvoorbeeld video’s van YouTube, kaarten van Google Maps of afbeeldingen van andere websites. Dat betekent dat deze externe aanbieders uw IP-adres gebruiken om de afbeeldingen of video’s aan uw browser te sturen. We hebben er geen invloed op of de aanbieders uw IP-adres bijvoorbeeld voor statistieke doeleinden opslaan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spelsberg B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infonospam-spelsberg.nl. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spelsberg B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hanna Grohmann via infonospam-spelsberg.nl.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd

Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.