Definities van begrippen conform DIN VDE 0660-600-1 (vgl. VDE 0100-200 DIN)

Definities van begrippen conform DIN VDE 0660-600-1 (vgl. VDE 0100-200 DIN)

Nominale spanning

Un

De door de fabrikant aangegeven hoogste nominale waarde van de wisselspanning (effectieve of gelijkspanning waar de belangrijkste stroomcircuits van de verdeelinrichtingen

voor ontworpen zijn.

Nominale bedrijfsspanning

Ue

De door de fabrikant aangegeven spanningswaarde die, in combinatie met de nominale stroom, de toepassing bepaalt.

Nominale isolatiespanning

Ui

Spanningsvastheid (effectieve waarde), die door de fabrikant aangegeven wordt voor een bedrijfsmiddel of een deel daarvan en het opgegeven (langdurige) weerstandsvermogen van de bijbehorende isolatie aangeeft.

Impulsspanningsvastheid

Uimp

De door de fabrikant aangegeven waarde van een impulsspanning, die het opgegeven weerstandsvermogen van de isolatie t.o.v. afbouwende overspanningen aangeeft.

Nominale stroom

In

De door de fabrikant aangegeven waarde van de stroom, die rekening houdt met de nominale waarden van de bedrijfsmiddelen en de rangschikking en het gebruik ervan, en die zonder overschrijding van de vastgelegde grens van de overtemperatuur van de verschillende onderdelen van de verdeelinrichtingen onder bepaalde voorwaarden gedragen kan worden.

Kortsluitstroom

Ic

Overstroom, die in geval van kortsluiting door een storing of een verkeerde aansluiting in een elektrisch circuit optreedt.

Niet-beïnvloede kortsluitstroom

Icp

Stroom die gaat vloeien als de voedingskabel van het stroomcircuit door een ader met een te verwaarlozen impedantie in de onmiddellijke nabijheid van de aansluitingen van de verdeelinrichtingen met kortsluiting te maken krijgt.

Spanningsvastheid van de nominale piekstroom

Ipk

De door de fabrikant aangeven hoogste kortstondige waarde van de kortsluitstroom, die voldoet aan de vastgelegde voorwaarden.

nominale korte tijd huidige

Icw

De door de fabrikant aangegeven effectieve waarde van de minimale stroomtijd, aangegeven als stroom en tijd, die onder bepaalde voorwaarden zonder schade kan worden gedragen.

nominale voorwaardelijke

kortsluitstroom

Icc

De door de fabrikant aangegeven effectieve waarde van de niet beïnvloedde kortsluitstroom, die door een overspanningsbeveiliging (SCPD1) beschermd stroomcircuit tijdens de algehele uitschakeltijd (tijd dat de stoom vloeit) van het apparaat onder van te voren vastgestelde voorwaarden stand houdt.

Nominale stroom

In

De door de fabrikant aangegeven waarde van de stroom, waarbij rekening gehouden wordt met de nominale gegevens van de apparatuur en de opstelling en het gebruik, en die zonder overschrijding van de vastgelegde grens voor de overtemperatuur van de verschillende onderdelen van de verdeelinrichtingen onder bepaalde voorwaarden gedragen kan worden.

Nominale belastingsfactor

RDF*2

Het door de fabrikant aangegeven percentage van de nominale stroom , waarmee de afgaande leidingen van een verdeelinrichting blijvend belast kunnen worden en waar tegelijkertijd rekening gehouden wordt met de wederzijdse thermische invloeden.

*1 SCPD = Short Circuit Protection Device
*2 RDF = Rated Diversity Factor