Overzicht van de installatieomgevingen

• = geschikt


Rode serie

Abox

Abox-i

WK

TG / TK-PC

TG-ABS / TK-PS

RK /RKA

AK compact

AK

GTi

STV/ STG

HW

IBT / IBTronic

 • Bescherming tegen direct aanraken (basisbescherming) conform
  DIN VDE 0100-410

 • Ruimtes met ligbad of douche conform
  DIN VDE 0100-701

 • Overdekte zwembaden en zwembaden in de openlucht conform
  DIN VDE 0100-702

 • Land- en tuinbouwbedrijven conform
  DIN VDE 0100-705

 • Elektrische installaties op caravanplaatsen, campings en oortgelijke omgevingen conform DIN VDE 0100-708

 • Elektrische installaties van pleziervaartuigen of woonboten, jachthavens en soortgelijke  omgevingen conform DIN VDE 0100-709 Elektrische installaties van caravans en kampeerauto‘s conform DIN VDE 0100-721

 • PV-installaties conform DIN VDE 0100-712

 • Elektrische installaties in meubels conform
  DIN VDE 0100-724

 • • vochtige en natte omgevingen en ruimtes
 • Χ Beschermde installatie in de openlucht
 • o Onbeschermde installatie in de openlucht conform DIN VDE 0100-737


x


x


x


x


x

 • Tijdelijk opgestelde installaties op bijv. kermissen, in retparken en Circussen conform DIN VDE 0100-740

• = geschikt

1) geldt alleen voor de Abox GT-serie (gietharstechniek)

Aanvullende informatie over de installatie in de openlucht, uv-bestendigheid:

De informatie over de beschermingsgraad en uv-bestendigheid wordt vaak als de einige maatstaf voor installaties in de openlucht genomen. Bij het installeren in de openlucht spelen echter nog andere factoren een essentiële rol, zoals de absolute temperatuur, frequentie van temperatuurswisselingen, luchtvochtigheid en met name chemische invloeden. Naast de invloeden van uv-stralen moet er bij een installatie Buiten met name rekening gehouden worden met schade door chemische invloeden. Zo moeten de buitenpercelen van benzinestations, chemische fabrieken, stortplaatsen, compressoren, waterzuiveringsinstallaties etc. al vooraf bijzonder kritisch onderzocht worden.

Beveiliging tegen direct contact (basisbescherming)onder normale omstandigheden conform DIN VDE 0100-410

Belangrijke beschermingseisen:

 • Actieve delen (wisselspanning groter dan 50V en gelijkspanning groter dan 120 V) moeten omhuld of afgedekt zijn door materialen die minimaal aan de beschermingsgraad IP2X voldoen.

 • Horizontale bovenvlakken van afdekkingen of omhulsels die gemakkelijk toegankelijk zijn, moeten minimaal aan de beschermingsgraat IP4X voldoen.
 • Afdekkingen en omhulsels moeten goed bevestigd zijn en stabiel en duurzaam genoeg zijn om de vereiste beschermingsgraad en voldoende afstand tot de actieve delen te kunnen waarborgen. Dit onder omstandigheden die verwacht mogen worden bij normaal gebruik en waarbij rekening gehouden wordt met de relevante externe invloeden. Het verwijderen van afdekkingen moeten alleen met behulp van gereedschap mogelijk zijn.

Alle els-producten voldoen aan deze eisen.