Testrapport Overdracht aan de eindklant

Uittreksel uit de bepalingen van de toetsingstermijnen van de BGV A3:

Elektrische installaties en stationaire apparatuur:

Toetsingstermijn 4 jaar

Mobiele elektrische apparatuur:

Richtwaarde 6 maanden, op bouwplaatsen 3 maanden

Aardlekschakelaars en schakelaars voor foutspanning:

In stationaire installaties 6 maanden, in mobiele installaties iedere werkdag

Afname door de eindklant en Overdracht van de operationele installatie

De afname door en de overdracht aan de eindklant is de afsluitende stap van de inbedrijfstelling. Met het leveren van de bijbehorende definitieve documentatie, testrapporten en overdrachtsrapporten wordt de order afgesloten.

Het wordt aanbevolen een overdrachtsrapport en een testrapport op te maken. Hier kunt u het formulier van de ZVEH voor gebruiken.

Toetsingstermijnen

De ondernemer moet ervoor zorgen dat de elektrische installaties en apparatuur gecontroleerd worden of deze in goede staat verkeren:

1. Voor het eerste gebruik en na een wijziging of reparatie, voor het opnieuw in gebruik nemen door een gekwalificeerde elektricien of onder leiding en toezicht van een elektricien.

2. Op gezette tijden. Het tijdsbestek moeten zo bepaald worden, dat gebreken die gaan ontstaan, waar rekening mee gehouden moet worden, tijdig ontdekt worden.