IP-beschermingstest

Bij elektrotechnische toepassingen moeten de in de behuizing aanwezige apparaten onder zware omgevingsomstandigheden jarenlang veilig werken. 

De Internationale Beschermingscodes definiëren het beschermingsniveau van de behuizing tegen aanraking, vreemde voorwerpen en water.

In het eigen testlaboratorium wordt de IP-beveiligingsklasse aangetoond. De tests worden conform DIN EN 60670-1, DIN EN 61439-1 en DIN EN 62208 (afhankelijk van het type) uitgevoerd.

Door het testen in het eigen laboratorium kunnen wij voor uw project al tijdens de ontwikkelingsfase tijd en kosten besparen.

IP-code verklaard

Het eerste cijfer van de IP code beschrijft de bescherming van de behuizing tegen contact en binnendringen van vaste vreemde voorwerpen.

Het tweede referentienummer van de Internationale Beschermingscode definieert de bescherming tegen water.

De testkamers van Spelsberg

Onze testkamers zijn volgens de huidige stand van de techniek uitgerust en voldoen aan de testnormen. De reproduceerbaarheid van de testresultaten wordt door de automatische registratie van de testparameters gewaarborgd.